Cliëntondersteuning

Ook mensen met een beperking of chronische aandoening moeten hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden volgens eigen wensen en toekomstbeelden. Maar dat valt vaak niet mee. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen én ouderen die langdurig zorg nodig hebben. Iedereen heeft andere vragen, behoeften en verwachtingen, afhankelijk van de mogelijkheden, beperkingen of de levensfase. Veel mensen en hun naasten hebben behoefte aan ondersteuning bij het regelen van de zorg. Dan kan een steuntje in de rug meer dan welkom zijn.

Cliëntondersteuning is gratis voor iedereen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) en hun naasten.  Als zelfstandige en onafhankelijke cliëntondersteuner ben ik aangesloten bij Thuis in Clientondertsteuningeen samenwerkingsverband van onafhankelijke cliëntondersteuners.

Jouw vragen....

  • "Wat zijn de financiële consequenties wanneer mijn kind van de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet overgaat naar de Wlz?"
  • "Ik wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wat zijn de mogelijkheden om zorg en ondersteuning thuis te krijgen?"
  • "Moet mijn man verplicht worden opgenomen als ik een Wlz-indicatie voor hem aanvraag?"
  • "Hoe kies ik een goede zorgaanbieder?"
  • "Mijn zoon gaat binnenkort naar een kleinschalige woonvorm. Hoe vraag ik een PGB aan"