Werkwijze

Eerste contactmoment

Telefonisch, via email of via mijn website kun je contact met mij opnemen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek bij jou thuis of eventueel via beeldbellen.

Intakegesprek

In een uitgebreid intakegesprek komen de ervaren knelpunten rondom zorg, wonen, welzijn, inkomen en recht aan bod. We nemen de tijd om je wensen te bespreken en de zaken die je eerst wilt aanpakken. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Van dit intakegesprek ontvang je een kort gespreksverslag. We bespreken hoe lang het vervolgtraject gaat duren en welke kosten eraan verbonden zijn.

Informatie en oplossingen

Met de informatie uit het intakegesprek ga ik een plan van aanpak maken. Ik ga op zoek naar informatie, bel met instanties en ik koppel de voortgang terug. Ik bespreek met je wat er mogelijk is om de situatie aan te passen. Jij bepaalt zelf welke oplossingen passend zijn. We hebben regelmatig contact. Vanzelfsprekend houd jij de regie en bepaal jij wat er gedaan wordt. Als het traject is afgerond neem ik na ongeveer een maand contact op om te informeren of alles naar tevredenheid is gegaan en of er nog vragen zijn.

Facturering

Facturering vindt achteraf plaats. In veel gevallen kan de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar of de instantie die de zorg voor je inkoopt (zoals een gemeente of werkgever). Je hebt hier zelf dan geen omkijken naar. Als je zelf mijn diensten inkoopt, stuur ik de factuur naar jou.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner een dossier aanleg, waarin ik alle noodzakelijke gegevens van jouw situatie vastleg. Vanzelfsprekend ga ik, conform de privacyverklaring, vertrouwelijk om met jouw gegevens. Vaak is het nodig dat je mij machtigt om namens jou contact op te nemen met instanties.